Tvarkaraštis

 

 

Pamokų laikas

Laikas

Veikla

8.00-8.45

1 pamoka

8.55-9.40

2 pamoka

9.40-9.50

Pusryčiai (5-8 klasėms)

9.50-10.35

3 pamoka

10.35-10.45

Pusryčiai (I-IV gimnazijos klasėms)

10.45-11.30

4 pamoka

11.40-12.25

5 pamoka

12.25-12.55

Pietūs (5-8 klasėms)

Mankšta (I-IV gimnazijos klasėms)

12.55-13.40

6 pamoka

13.40-14.10

Pietūs (I-IV gimnazijos klasėms)

Mankšta (5-8 klasėms)

14.10-14.55

7 pamoka. Saviruoša

15.05-15.50

8 pamoka. Saviruoša. Neformalusis ugdymas

16.00-16.45

Neformalusis ugdymas

16.00-16.45

Neformalusis ugdymas

16.55-17.40

Neformalusis ugdymas

 

 

2018 metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo tvarkaraštis 2017-2018 m.m.

Saviruoša

Dienotvarkė

Ugdymo organizavimas