Biblioteka

 

LICĖJAUS BIBLIOTEKA

 

 

 

Aš esu biblioteka.

Aš nesu nei sienos, nei lentynos,

Net ne knygos sustatytos eilėmis.

Aš esu pasaulio išmintis,

Knygose pagauta ir jums jose parengta,

Aš esu atviros durys.

 

Įženki...

 

  

Bibliotekos vedėja Ilona Šeškuvienė

Tel. nr. +370 609 95 006.

 

Darbo laikas:

 1. I.8.00- 17.00
 2. II.8.00- 17.00
 3. III.8.00- 17.00
 4. IV.8.00- 17.00
 5. V.8.00- 15.45
  Pietų pertrauka:  12.30- 13.15

 

 

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės

Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais tvarka

Aprūpinimo vadovėliais tvarkos aprašas

Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai

 

Rekomenduojamų knygų sąrašas pagal klases

 

         Biblioteka yra neatskiriama ugdymo proceso dalis, nes teikia edukacines bei informacines paslaugas.. Biblioteka užsako ir mokytojams bei mokiniams išdalina vadovėlius, reikiamą literatūrą, atsako į bibliografines – informacines užklausas, moko informacinio raštingumo, padeda susirasti reikalingą informaciją enciklopedijose, žinynuose ir t.t. Informuoja apie naujai gautus leidinius.

          Savo veikla biblioteka padeda įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus ir uždavinius, sudaro sąlygas mokyti ir mokytis, ieškoti, rinkti, sisteminti, apibendrinti bei panaudoti gautą informaciją savo siekiams įgyvendinti.

         Bibliotekos knygų fonde yra 13374 egzemplioriai.

         

Abonemento skyriuje rasite:

 • enciklopedijų
 • enciklopedinių žinynų
 • žodynų
 • mokomųjų kompiuterinių programų

          

Bibliotekos lankytojai turi galimybę:

 • naudotis skaitykla, kurioje yra 10 darbo vietų
 • naudotis 4 kompiuteriais su prieiga prie interneto
 • susirastą informaciją įsirašyti į informacinę laikmeną
 • teikiamos spausdinimo ir kopijavimo paslaugos
 • gauti atsakymus į bibliografines užklausas
 • skaitykloje vesti pamokas ir kitus užsiėmimus
 • dalyvauti bibliotekos renginiuose

        

Bibliotekoje galite skaityti šiuos periodinius leidinius:

 • Karys
 • Policija
 • Literatūra ir menas
 • Kultūros barai
 • Muzikos barai
 • Metai
 • Kelionė su Bernardinais lt
 • Naujasis židinys
 • Knygų aidai
 • Aplinka


 

Vadovėlių duomenų bazė

http://vadoveliai.emokykla.lt/

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija

http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/

Vidurinio ugdymo bendrosios programos

http://www.upc.smm.lt/index.php?1136240962

Lietuvių klasikinės literatūros antologija
http://www.antologija.lt/

 


Bibliotekoje sukaupta įvairios informacijos apie įvairias profesijas, galimybes jas įsigyti ir mokymosi sąlygos. Informacija prieinama mokiniams ir jų tėvams (globėjams).

 

 

Elektroninių leidinių bibliotekos

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei

Pedagogo elektroninė biblioteka

Paramos vaikui centro rekomenduojami ir leidžiami leidiniai

Kampanijos „Be patyčių“ biblioteka

Tinklaraščio „Pozityvi tėvystė“ biblioteka

Narkotikų kontrolės departamento (NKD) informacinė medžiaga

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos leidiniai

Lietuvos vartotojų instituto leidiniai

Lietuvos gamtos fondo leidiniai

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro saugaus eismo skyriaus leidiniai

Labdaros ir paramos fondo Krizių prevencijų centro leidiniai

Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“

Metodinės svetainės „Kompetencijų ugdymas“ biblioteka

Elektroniniai žodynai

Lietuvių kalbos žodynas

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas

Sinonimų žodynas

Rusų-lietuvių ir lietuvių-rusų žodynas

Tarptautinių žodžių žodynas

Latvių – lietuvių kalbų žodynas

Vietovardžių žodynas

Lietuvių-lenkų ir lenkų-lietuvių kalbų žodynas

Žemaičių - lietuvių kalbų žodynas 

Lietuvių – įvairių kalbų žodynai

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 13 Balandis 2016 19:41