Ugdymas karjerai

 

Ugdymas karjerai licėjuje

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos, kuriomis siekiama veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save, padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo bei mokymosi srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą. Ugdymo karjerai paslaugos suteikia galimybę mokiniams ugdytis savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros realizavimas/įgyvendinimo kompetencijas.

 

Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.

 

Paslaugos

Ugdymo karjerai paslaugos

- Individualios/grupinės konsultacijos.
- Pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai.
- Išvykos, edukacinės pamokos.
- Profesinio veiklinimo renginiai.
- Informacijos teikimas.
- Praktika.

 

Ugdymo karjerai paslaugas teikia

- Mokytojai dalykininkai.
- Klasių vadovai.
- Ugdymo karjerai organizavimo darbo grupė.
- Kviestiniai svečiai.

 

Ugdymo karjerai paslaugas licėjuje koordinuoja ugdymo karjerai darbo grupė

Algirdas Keblikas, matematikos mokytojas, 

Vaida Valiuvienė, ekonomikos mokytoja, 

Vida Gricienė, psichologė

Neringa Linkevičienė, socialinė pedagogė

Gražina Žebelienė, technologijų mokytoja, 

Ilona Šeškuvienė, vyr. bibliotekos vedėja,

Loreta Vosylė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės koordinatorė.

 

Individualios/grupinės konsultacijos

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Baltaduonienė ir psichologė Vida Gricienė teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir mokytojams individualias konsultacijas profesijos, egzaminų, stojimų, studijų programų pasirinkimo klausimais ir kitais su karjera ar ugdymu karjerai susijusiais klausimais.

 

Individualių konsultacijų laikas:


Pirmadienis 15.30-17.00 
Antradienis 13.40-14.10 
Trečiadienis 16.00-17.00 
Ketvirtadienis 13.40-14.10 
Penktadienis 13.00-14.00 

 


 

Naudingos nuorodos

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
www.aikos.smm.lt
www.kurstudijuoti.lt
www.lamabpo.lt
www.studijos.lt/mokymo_programos

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS
http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
www.lamabpo.lt/skaiciuokle

STUDIJOS UŽSIENYJE
http://www.euroguidance.lt/
http://www.langas.net/
http://kalba.lt/
http://fox.lt/

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas 
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
http://www.mukis.lt

Profesijų klasifikatorius
http://www.aikos.smm.lt/profesijos.htm

Profesinis mokymas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/double.php?content=profesijos/mok

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Filmukai apie karjeros planavimą
http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmukai-apiekarjeros-planavima
Filmai apie profesijas
http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/vaizdines-priemones/Filmai-apieprofesijasTESTAI
Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
Asmenybės pagal MBTI testas
http://charakteris.info/charakterio-testas-paremta-mbti-testu-naujas-variantas/
Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2
Profesijos pasirinkimo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
Profesijos testas
http://fox.dreamfoundation.eu/career-test/page1
Tinkamo darbo testas 
http://www.cvonline.lt/new_test/ceq.php?keel=leedu

TESTAI ANGLŲ KALBA
http://www.careertest.net/cgi-bin/q.pl
http://www.ivillage.co.uk/what-career-will-suit-your-personality/121527


DARBO PAIEŠKAI 

www.ldb.lt/TDB/Kaunas/Puslapiai/default.aspx
www.ldb.lt/jaunimui/Puslapiai/default.aspx
www.cvbankas.lt/darbo-skelbimai
www.cvmarket.lt/
www.cvonline.lt/
www.cv.lt/
www.cvinfo.lt/
www.darbaslietuvoje.lt/
www.darbo.lt/darbas/
www.kaunas.cvzona.lt/

LEIDINIAI:

http://www.mukis.lt/lt/literaturos-sarasas.html

http://www.manager.lt/content/files/74908825548304d38b0ed6.pdf

Paskutinį kartą atnaujinta Sekmadienis, 22 Balandis 2018 16:43