Veiklos kokybės įsivertinimo informacija

Licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:


Algirdas Keblikas – darbo grupės pirmininkas, matematikos mokytojas,
Nariai: Rasa Dievaitienė, informacinių technologijų mokytoja,
Olgita Cironkaitė, lietuvių kalbos mokytoja,
Jūratė Ivanauskienė, matematikos mokytoja,
Gražina Žebelienė, technologijų mokytoja,
Živilė Bartkevičienė, kūno kultūros mokytoja,
Ilona Čimžienė, etikos mokytoja,
Vida Gricienė, psichologė,

Loreta Vosylė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės koordinatorė.

 

2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas.

2017 - 2018 m.m. plačiojo įsivertinimo išvados. 

2017 - 2018 m. veiklos kokybės giluminio įsivertinimo išvados.

 

2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas.

2016 - 2017 m. m. (2017 m.) Įsivertinimo ir pažangos anketa.

2016 - 2017 m. veiklos kokybės giluminio ir plačiojo įsivertinimo išvados.

 

2016 m. veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas. 

2015 - 2016 m. m. (2016 m.) Įsivertinimo ir pažangos anketa.

2015 - 2016 m. veiklos kokybės giluminio ir plačiojo įsivertinimo išvados.