Finansinės ataskaitos

 

2017 metų ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d. duomenimis

(Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinės būklės ataskaita, Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, Aiškinamasis raštas)


2016 metų ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinės būklės ataskaita, Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, Aiškinamasis raštas)

 


 

2016 metų ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31

Balansas 2016-03-31


2015 metų ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31


2015 metų finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis

(Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinės būklės ataskaita, Aiškinamasis raštas) 


2015 metų finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenys 


2015 metų I ir II ketvirčių (I pusmečio) ataskaitos 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d. duomenimis

(Veiklos rezultatų ataskaita, Finansinės būklės ataskaita, Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, Aiškinamasis raštas)


2015 metų I ketvirčio ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

1 lapas, 2 lapas, 3 lapas


2014 metų ataskaitos 

Finansinės būklės ataskaita

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių  ataskaitų rinkinys

1 lapas, 2 lapas

Pinigų srautų ataskaita

1 lapas, 2 lapas

Aiškinamasis raštas

1 lapas, 2 lapas, 3 lapas

Raštas steigėjui „Dėl 2014 metų finansinių ataskaitų pateikimo“.


2014 metų III ketvirčio ataskaitos 

Finansinės būklės ataskaita                                        

 

2014 metų II ketvirčio ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

 

2014 metų I ketvirčio ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita

 

2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys 

Ataskaitų archyvas