Istorija

           

     Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos iniciatyva 1994 m. liepos mėn. buvo įsteigta paauglių užimtumo ir popamokinio ugdymo Jaunojo kario mokykla, kuri iki 2005 m. veikė visuomeniniais pagrindais. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 3 d. sprendimu Nr. T-133 „Dėl viešosios įstaigos jaunojo kario mokyklos „Lūšiukai“ steigimo“ buvo įsteigta viešoji įstaiga Jaunojo kario mokykla „Lūšiukai“ (steigėjai – Vidaus reikalų ministerija ir Kauno miesto savivaldybė).

     2009 m. balandžio 22 d. viešosios įstaigos Jaunojo kario mokyklos „Lūšiukai“ pavadinimas, dalininkų sprendimu (2009 m. kovo 4 d. posėdžio protokolas Nr. 4) pakeistas ir Mokykla pavadinta viešąja įstaiga – Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla.

     Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. mokykla pertvarkyta iš neformaliojo ugdymo įstaigos į bendrojo ugdymo mokyklą, vykdančią pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo, kartu su Teisės ir karybos pagrindų mokymu, programas (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimas Nr. T-18) ir savo veiklą grindžia sausumos kadetų ugdymo sistema.

     2013 m. kovo 7 d. Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos pavadinimas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu (2013 m. kovo 7 d. posėdžio protokolas Nr. 3-2) pakeistas iš Generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla į Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla.

     Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V- 574 „Dėl Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ ir vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu akredituota Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.

    Remiantis 2015 m. birželio 22 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolo Nr. 3-2 nutarimu, pritarta Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokyklos pavadinimo keitimui į pavadinimą Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (Juridinių asmenų registre įregistruota 2015-07-03).

Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 13 Balandis 2016 19:57